Darłowo: Strefa płatnego parkowania niestrzeżonego i płatne parkingi niestrzeżone

Decyzją Rady Miejskiej strefa płatnego parkowania w Darłowie obowiązuje od 2.06 do 02.09.2018 roku, od godz. 8:00-18:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (wolnych od pracy).
Ulice, na których obowiązuje strefa płatnego parkowania to: Słowiańska, Jagiellońska, Jana Pawła II (od Północnej do Słowiańskiej), Dr. Muchy, Kapitańska (od Zwycięstwa do Marynarskiej), Jachtowa, Plażowa i Kotwiczna.


Cena:

pierwsza godzina: 3 pln
dwie godziny: 6.60 pln
trzy godziny: 10.90 pln
każda kolejna godzina: 3 pln
Bilet całodniowy: 15 pln
Abonament tygodniowy na strefę: 70 pln (do kupienia w biurze przy ul. Kotwicznej 12 w Darłówku Zachodnim).


Opłatę należy uiścić bilonem w parkometrze od razu po zatrzymaniu samochodu albo w systemach mobilnych Mobilet.pl, Skycash.com i CitiParkApp.


Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda jest operatorem nie tylko strefy płatnego parkowania ale także parkingów płatnych we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 8:00 do 23:00. Również w terminie od 02.06 do 02.09.2018 roku. Ceny i sposoby płacenia są takie same jak na strefie z wyjątkiem abonamentu tygodniowego, który kosztuje 90 pln. Dodatkowo na parkingach obowiązuje specjalna cena dla autokarów 20 pln za jednorazowy wjazd. Inwalidzi zarówno na parkingach, jak i w strefie parkują bezpłatnie gdy mają za przednią szybą auta specjalne oznakowanie.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika obsługi parkingu braku ważnego biletu i braku opłaty w systemie mobilnym wystawiane jest wezwanie informujące o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego 50 pln, a na parkingu 100 pln. Opłatę dodatkową można wnieść w biurze strefy płatnego niestrzeżonego parkowania w Darłówku Zachodnim ul. Kotwiczna 12 (Terminal Sztuki) lub przelewem.

Wykaz parkingów: Conrada, Jana Pawła II (tzw. patelnia), Kapitańska pomiędzy Nadmorską a Marynarską, Dorszowa (tzw. Hydrobudowa), Wilków Morskich, Chopina, Zamkowa.

Dochód uzyskany przez Darłowski Ośrodek Kultury w całości przeznaczony jest na imprezy kulturalne w mieście.