Gmina Sławno: Wiemy, ile dostaną?

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Komisja Konkursowa oceniła złożone oferty i przedłożyła Wójtowi propozycje podziału środków.

Dwa stowarzyszenie otrzymały dotacje, po 20 tys. zł, na prowadzenie świetlic wiejskich jako miejsc spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi. Są to Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa otrzymało też 5.000,00 zł, a Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność” – 2.000,00 zł. Pieniądze te mają być przeznaczone na działania kulturalne i artystyczne mieszkańców wsi.

Gmina przeznaczyła też środki na organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2017.

Otrzymały je: Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – 1.500,00 zł; LZS „Błękitni” Tychowo – 1.800,00 zł; Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Sławsku – 1.800,00 zł; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gwiazdowa „Nasze Gwiazdowo” – 1.800,00 zł; Stowarzyszenie „Łętowska Dolina” – 1.800,00 zł; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wrześnica „Jedność” – 1.500,00 zł oraz LZS „Orzeł” Smardzewo – 1.800,00 zł.

Organizowaniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno ma się zająć UKS Żukowo (dotacja 3.500,00 zł) i UKS „Sława – Jedynka” Sławno (1.500,00 zł).

Działalność na rzecz niepełnosprawnych i organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zlecono Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” (5.000,00 zł), a organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – Stowarzyszeniu „AKSON” (3.000,00 zł).

Nie znalazł się nikt chętny do prowadzenia działalności charytatywnej realizowanej poprzez wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Sławno. (sim)