Zapraszamy na rajd rowerowy

Rajd „Ku słońcu” odbędzie się w najbliższą niedziele.

RAJD ROWEROWY

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „AKTYWNI” Postomino

KLUB MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ „MARYSIEŃKA”

CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE

 

zapraszają na

RAJD „KU SŁOŃCU”

na zakończenie sezonu Kąpielowego Klubu Morsów WIKING

 

26.04.2015r.(niedziela)

godz. 11.00 – RONINO

TRASA:

start → Ronino →Wszędzień →Bylica→ Jarosławiec→ Postomino

WPISOWE - 5 złotych

Przebieg rajdu:

11.00 – wyjazd z Ronina (boisko wiejskie koło lasu) 11.30 – Wszędzień - spotkanie z rowerzystami przy świetlicy 12.50 – Jarosławiec ul. Spacerowa - podziwianie morsów w 300 – setną kąpiel 13.30 - pobyt w Jarosławcu, gry i konkurencje rekreacyjne, poczęstunek 15.00 - wyjazd z Jarosławca  

UCZESTNICY:

  Wymogi uczestnictwa: - Dzieci mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych. - Dzieci i młodzież od 10 lat do 18 lat obowiązuje karta rowerowa. - Podpisać oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rajdzie, osobom niepełnoletnim oświadczenie podpisuje opiekun prawny. - Podporządkować się poleceniom organizatorów. - Przestrzegać zasad ruchu drogowego. - Zabrać odzież przeciwdeszczową.